TA VÀ NÀNG…..

“…..Ta hát cho nàng, bài ca bẽ bàng, yêu nhầm lấy ta, để rồi vỡ ra thua thiệt trăm đàng.”

TÌNH HÌNH LÀ DẠO NÀY VK CK SẮP CƯỚI, CHUYỆN TÌNH DỤC CŨNG CÓ NHIỀU THĂNG HOA HƠN. NÀNG LÊN ĐỈNH CŨNG NHIỀU LẦN HƠN. KÉO THEO ĐÓ LÀ NHỮNG TRÒ VUI NGÀY MỘT NHIỀU. VÀ TRÒ MÀ CÓ LẼ THỊNH NHẤT TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY LẠI LÀ CUKCOK. CŨNG NHƯ NHỮNG CẶP ĐÔI KHÁC TẠI…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *