Vk Dâm lên cức nứng giữa tết … Cái kết public some với anh em

Tết ăn thịt thà nhiều ... làm con vk dâm của em nổi máu dâm . Em chịch 3-4 phát mà vẫn không làm con vk đĩ thoả mãn .
Nên em phải cố rủ anh em đi set kèo cho con vk . Nguyên đám đi câu cá xong say say em kêu vk qua chổ bạn chở thử public ở khu gần nhà … Vk im im thế là chạy tới và anh em làm vài hịp . Thây con vk vẫn chưa phê nên nguyên đám kéo vào ks làm thêm cho vk mấy phát . Thế là hết cái tết vật vả mới thoả cơn nứng cho vk dâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *